Palveluiden mallintaminen virtuaaliympäristössä

CoProtolab virtuaaliympäristö perustuu palvelumuotoiluun, jossa palveluprosesseja kuvataan visuaalisessa muodossa eli palvelupolkuina. Palvelupolku rakentuu palvelutuokioista, joissa kuvataan palvelutilanteen keskeisimpään toimintaan ja vuorovaikutukseen. Virtuaalimaailmassa palvelupolkuja rakennetaan rinnakkain, millä havainnollistetaan yrityksen, asiakkaan ja näiden alihankkijoiden toimintaa palvelun aikana. Rinnakkaisista palvelupoluista voidaan tunnistaa kehittämiskohteita.

Virtuaaliympäristöstä löytyy keskeisimmät teolliset palveluprosessit, jotka on kehitetty tutkimustiedon pohjalta. Lisäksi virtuaaliympäristö sisältää 3D-mallikirjastot teollisen palvelun keskeisistä osista: ihmiset, koneet ja laitteet, palveluympäristöt ja informaatiovirrat. 3D-malleja voidaan lisätä kirjastoista ja poistaa palvelutuokioista jopa sekunneissa. Palvelutuokioita voi kopioida ja liittää prosessin eri vaiheisiin sekä tehdä tarvittavat muutokset. Tämä on nopeaa palveluprototypiointia!

Palveluprosesseja kuvataan palvelupolkuina, jotka kuvaavat yrityksen, asiakkaan ja alihankkijan rinnakkaisia palveluproseseja.
palvelutiokio
Palvelupolku rakentuu palvelutuokioista, jossa kuvataan palveluvaiheen olennaiset tapahtumat ja vuorovaikutus.
informaatiovirrat teollisessa palvelussa
Vuorovaikutusta havainnollistetaan informaatiovirroilla, jotka kertovat informaation muodon ja sisällöt sekä ansaintamallit.
palveluelementtien tuominen palvelutuokioon
Virtuaaliympäristö sisältää 3D-mallikirjastot teollisten palveluiden keskeisistä elementeistä, kuten ihmisistä, laitteista ja ympäristöistä.

Virtuaalimaailman konsepti

CoProtolabin konsepti kehitettiin ja toteutettiin Co-Protolab-projektissa vuosina 2017-2018. CoProtolab kehitettiin monialaisessa tiimissä, johon kuului Muotoilukeskus MUOVAn palvelumuotoilun ja vuorovaikutussuunnittelun asiantuntijoita ja tutkijoita sekä Vaasan yliopiston Tuotantotalouden ja SC Researchin tutkijoita. Co-Protolab-projektin rahoittivat EU:n Aluekehitysrahasto, Pohjanmaan liitto, Vasek sekä toteuttajat.

Coprotolab konsepti

Konseptin kehitys kuvattiin tutkimusjulkaisussa: Lammi, Miia & Petri Helo, Juha Arrasvuori, Pirjo Yli-Viitala, Janne Pekkala, Sanna Peltonen (2018). Development of a rapid co-prototyping environment for industrial services. In DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference p. 1197-1208. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0274