Lakiasiat


Tämän menetelmäkirjaston tarkoituksena on tukea CoProtoLab-työpajan organisoijia selvittämään ja varmistamaan työpajassa syntyneiden tulosten (kuten ideoiden ja mahdollisten keksintöjen) omistajuus kolmessa tilanteessa:

1. Kaikki työpajan osallistujat ovat yrityksen työntekijöitä – Työsuhdekeksinnöt

2. Osa osallistujista on korkeakoulujen henkilökuntaa – Laki korkeakoulukeksinnöistä

3. Osa osallistujista ei ole työsuhteessa työpajan järjestävään yritykseen

Joissain työpajoissa on tarpeen jakaa yrityksen ulkopuolisille osallistujille tai Co-ProtoLabin henkilöstölle luottamuksellista tietoa. Tähän liittyviä seikkoja on kuvattu dokumentissa:

4. NDA-asiat

Joissain tilanteissa työpajojen yhteydessä kerätään ja taltioidaan yrityksen ulkopuolisten osallistujien henkilötietoja. Tähän liittyviä seikkoja on kuvattu dokumentissa:

5. GDPR-asiat