Sopimukset

Sopimuspohjaiset suojausmuodot ovat immateriaalioikeuksien tapaan lainvoimaisia ja niitä käytetään virallistamaan ja laillistamaan yrityksen suhteita työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sopimusvapauden puitteissa sopimukset voidaan määritellä suojaamaan mitä tahansa kohdetta. Suoja tulee siitä että sopimusrikkomuksella on oikeudellisia seuraamuksia.

Tässä kirjastossa on yhteenvedot kolmesta sopimuspohjaisesta suojausmuodosta:

1. Salassapitosopimus

2. Oikeuksiensiirtosopimus (koskien työsuhdekeksintöjä)

3. Omistus- ja käyttöoikeussopimukset yhteistyöhankkeissa