Palvelut teollisten palveluiden kehittäminen

Teollisten palveluiden kehittäminen voi käynnistyä palveluidean, CoProtolabin valmiiden teollisten palvelumallien tai yrityksen olemassa olevan palvelun tai prosessin pohjalta. Palveluideaa voi kehittää itsenäisesti menetelmäpankista löytyvien ideointimenetelmien avulla tai yhteistyössä MUOVAn yrityspalvelutiimiin kanssa.

Miten CoProtolab-tiimi voi auttaa teitä kehittämään palveluita?

Miia Lammi
miia.lammi(at)muova.fi
+358 50 408 4969

Palvelukehityksen käynnistäminen

Kehittämistyö käynnistyy lähtökohtien, kehitettävän palvelun, tavoitteiden ja mittareiden määrityksellä. Kehittämistiimiin voidaan ottaa mukaan eri toimintojen asiantuntijoita, asiakkaita tai teknisiä kumppaneita, joiden kanssa tehdään tarvittavat sopimukset. Aluksi perehdytään myös palveluiden prototypiointiin ja VR-ympäristöön. Palvelusta voidaan kehittää ensimmäisen paperiprototyypin, jota käytetään VR-mallinnuksen pohjana. Työpaja palvelukehityksen käynnistämiseen kestää noin 3 tuntia.

Palveluprototyypin testaus ja kehitys

Palveluprototypioinnissa arvioidaan ja testataan virtuaaliprototyyppiä ja muokataan siitä eri versioita asiantuntijoiden tuella. Testauksessa selvitetään esimerkiksi ongelmatilanteita, tehostamista tai asiakaskokemusta. Asiakatestaus tuo tietoa palvelun käyttökelpoisuudesta ja testaus teknisillä asiantuntijoilla puolestaan palvelun toteutettavuutta. Näin palveluprototyypistä kehitetään toimivaksi, tarpeellinen ja houkutteleva. Yksi prototypiointikierros kestää noin kolme tuntia.

kuva coprotolab virtuaalimaailmasta

Virtuaaliprototyypin käyttö

Virtuaaliprototyyppiä käytetään VR-maailmassa ja siitä voidaan tehdä video tai esitys, jolloin se on käytettävissä laitteistoista riippumatta. CoProtolabissä on Oculus Rift- ja Windows pohjaiset HP Reverb sekä kannettavat laitteet Oculus Quest. Visuaalista palveluprosessia voidaan hyödyntää koulutuksessa, markkinoinnissa sekä osallistamaan eri alojen ihmisiä kehittämiseen. Videot ja esityksien tarve määritellään yhdessä yrityksen kanssa ja työaika määräytyy tapauskohtaisesti.

Teollisen palvelun suojaaminen

Teollinen palvelun suojaamiseen kuuluu patentoinnin lisäksi esimerkiksi  julkaiseminen ja palvelukonseptin suoja. Suojaaminen kannattaa aloittaa heti kehittämistyön käynnistyttyä. Näin yritys voi varmistaa uuteen ratkaisuun liittyvät oikeudelliset kysymykset. CoProtolabin menetelmäpankki sisältää erilaiset keinot ja ohjeet suojata teollinen palvelu. Menetelmäpankki on kaikkien kiinostuneiden käytössä.

Kuvat © MUOVA Jari Ratilainen