KPI - suorituskykymittarit

Suorituskykymittarit (Key performance indicators) ovat konkreettinen ja mitattavissa oleva keino arvioida yrityksen palvelutoimintaa. Mittauksen avulla yrityksen johto voi tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksia palvelutuotannossa. Mittareiden hyödyntäminen parantaa tuottavuutta ja laatua. 

 

Valitse keskeiset mittarit (KPI) alla olevast KPI-kirjastosta yrityksen tavoitteiden perusteella. Mittauksia tehdään tasaisin välein, jolloin palveluliiketoimintaa voi kehittää tiedon pohjalta.

 

KPI-kirjaston on koonnut Vaasan yliopiston tutkija Yuqiuge Hao tuotantotalouden yksiköstä.

Keskeisten suorituskykymittareiden luokittelu

AIhe

 

Talous

Kuvaus

 

Onko teillä oikea tuote- tai palvelutarjooma sekä markkinointi- ja myyntistrategia, joilla te tuette nykyisiä ja tulevia tulostavoitteita?

Mittarit

 

 • Henkilöstökustannukset
 • palvelukustannukset
 • tulot/henkilö
 • tulot/asiakas
 • tulot/palvelu

Asiakkaat

Arvostavatko asiakkaasi teitä? Entä ovatko asiakkaat sitoutuneita teihin?

 • Tyytyväisyys
 • valitukset
 • vastausaika
 • toimitusmäärä, joissa toimitus ajallaan

Prosessit

Onko teidän toimintanne terveellä pohjalla, jotta voitte skaalata toimintaanne?

 • Palvelun toimitusaika
 • Seisonta-aika
 • Virheiden määrä

Omaisuus ja vahvuudet

Onko teidän henkilöstö ja laitteet tuottavia? Onko henkilöstö sitoutunutta ja innostunut tulevaisuudesta?

 • henkilöstön koulutusaika
 • henkilstön sitoutuminen
 • laitteiston käyttöaste
 • laitteiston energiakulutus
 • laitteiston päästöt