Palvelukonseptin suoja

Mahdollisuudet suojata kokonaisvaltaisesti idea uudesta palvelusta hahmottuu kun tätä ideaa alkaa hahmottamaan laajempana palvelukonseptina. Palvelukonsepti on palvelun kokonaiskuvaus, jossa on yksityiskohtaisesti esitetty palvelun keskeinen idea: kenelle palvelu on tarkoitettu, mitä hyötyä palvelusta on, miten palvelua käytetään ja mitä resursseja tarvitaan palvelun tuottamiseksi. [1] Palvelukonsepti voi myös sisältää yhden tai useampia tuote- ja palveluhyödykkeitä muodostaen tuotteen ja palvelun yhdistelmän. [3]

Palvelukonseptin tunnusmerkkejä ovat:

  • liiketoiminnan ansaintamalli
  • käsitys ja ilmaisumuoto:
    • palvelun keskeisimmistä ominaisuuksista (tyypillisiä seikkoja tai erityispiirteitä jotka vaikuttavat palvelukonseptin suojan muodostumiseen jäljittelyä vastaan)
    • palvelun asiakkaalle tuottamasta arvosta
    • palvelun tuottamiseen tarvittavista resursseista [3] eli millainen on palvelujärjestelmä sisältäen toimintamallit, prosessit, ihmiset, fyysiset ja virtuaaliset tilat, työkalut ja teknologian [2].

MITEN palvelukonseptin suoja muodostuu?

Kari-Pekka Syrjän mukaan: “Palvelukonseptin suoja sopimatonta jäljittelyä vastaan muodostuu käytännössä yhteisvaikutteisesti formaalisen suojan ts. immateriaalisten yksinoikeuksien sekä ei-formaalisen suojan perusteella, erityisesti ei-teknisen palvelukonseptin jäljittelyn yhteydessä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan normiston yleislausekkeen perusteella.” [3] Palvelukonseptissa on siis keskeisellä sijalla perustana oleva idea ja tarve sen suojaamiseen kokonaisuutena. Kokonaisuuden merkitys korostuu palvelukonseptia lisensoitaessa esim. franchising-periaatteella. [3]

Lähteet:

[1] http://www.palvelupolkuja.fi/palvelukonsepti/palvelukonsepti-ideoista-kokonaisuudeksi/

[2] http://www.justin.fi/fi/2015/09/04/mista-on-hyva-palvelukonsepti-tehty/

[3] Syrjä, Kari-Pekka (2016). Palvelukonseptin suoja ja immateriaalioikeus : Palvelutuotteen sopimaton jäljittely. IPR University Centerin julkaisuja 16.