Ideakanvaasi

MIHIN SOPII?

 • Soveltuu palvelukonseptin kehittämiseen.

MIKÄ?

 • Ideakanvaasin avulla jaetaan idea seitsemään osaan.
 • Näiden komponenttien kautta hahmotetaan idean toimivuutta kokonaisuutena.

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

 • Ideakanvaasissa kuvataan ideaa seuraavien komponenttien kautta:
  • Alkuidea
  • Ratkaisun keskeiset osat
  • Ongelmat
  • Asiakas
  • Arvoehdotus
  • Kustannukset
  • Hyödyt
 • Lataa täältä pohja Ideakanvaasille ja kirjoita siihen tekstiä liittämällä kuva pohjaksi esim. PowerPoint-diaan, tai tulosta kanvaasi paperille A3 kokoon ja kirjoita siihen tekstiä tai liimaa PostIt-lappuja.
 • Ideakanvaasin pohjalta voit seuraavaksi laatia vielä syvällisemmän kuvauksen uuden palvelun liiketoimintamallista hyödyntämällä työkaluja kuten:

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

 • Ideakanvaasin avulla hahmotellaan esim. uutta palvelukonseptia kokonaisuutena.

Lähde:

Lotta Hassi, Sami Paju, Reetta Maila (2015): Kehitä kokeillen – organisaation käsikirja. Talentum.