Päätöksenteon Z-malli

MIHIN SOPII?

  • Työkalu ongelmanratkaisuun joka pohjautuu ongelman tarkasteluun vaiheittain neljästä eri näkökulmista.
  • ‘Ongelma’ voi tässä yhteydessä olla esim. paras toteutus aikaisemmin työpajassa kehitetylle palvelukonseptille.

MIKÄ?

  • Päätöksenteon Z-malli on työkalu jolla etsitään ratkaisuja tarkastelemalla ideoita neljän vaiheen kautta. Z-mallin nimi tulee siitä kuinka vaiheiden välillä siirrytään (kts. kuva alla).

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

  • Ohjatusti keskustellaan ja analysoidaan jotakin ongelmaa neljän näkökulman kautta.

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

  • Ratkaistaan jokin ongelma.
  • Päästään kattavaan lopputulokseen joka tyydyttää kaikkia osapuolia ja toteuttaa tietyt kriteerit.

 

Ohjeet:

Nimettyä ongelmaa tarkastellaan työpajan vetäjän ohjaamana neljässä vaiheessa:

1. Sensing (S) – faktojen kerääminen. Tässä vaiheessa keskustellaan: Mikä on tilanne, mitä pitää ratkaista? Tässä vaiheessa käydään läpi faktoja ja taustatietoja ongelmasta.

2. Intuition (N) – mahdollisuuksien etsiminen. Tässä vaiheessa etsitään uusia mahdollisuuksia. Tässä kohtaa voidaan käyttää esim. Brainstorming-menetelmää. Kaikki mieleen tulevat ideat kirjataan ylös.

3. Thinking (T) – looginen analyysi. Tässä vaiheessa analysoidaan kaikkien esitettyjen vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Analysoidaan esitettyjen ideoiden vaikutuksia pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Mitkä ovat ideoiden toteuttamisen kustannukset?

4. Feeling (F) – inhimilliset seuraumukset. Viimeisessä vaiheessa arvioidaan onko ratkaisussa otettu huomioon seikat kuten: arvot, ympäristö, vaikutukset muihin toimijoihin, näkökannat, tunteet. Selvitetään ovatko kaikki osapuolet sitoutuneita esitettyyn ratkaisuun.

Lähde: https://wiki.eduuni.fi/display/tutSuunnittelijanSalkku/Z-malli

Z%2BModel%2Bof%2BProblem%2Bsolving.png