Teollisoikeudet

Teollisoikeudet antavat haltijalleen oikeuden kieltää muita tahoja ammattimaisesti käyttämästä hyväkseen oikeuden kohdetta maissa, joissa oikeus on voimassa. Teollisoikeudet perustuvat kansallisiin lakeihin ja kansainvälisiin sopimuksiin. [1]

Teollisoikeuksien hakeminen ja ylläpitäminen aiheuttavat kustannuksia oikeuksien haltijalle, joten yritysten on hyvä olla etukäteen tietoisia siitä millaista suojaa saa eri teollisoikeuksilla ja miten ne täydentävät toisiaan. Yrityksen tulee myös olla valmis puolustamaan teollisoikeuksiaan oikeusteitse rikkomuksia vastaan. Tässä kirjastossa esitellään seuraavat teollisoikeudet suojamuotoina:

     Patentti

     Hyödyllisyysmalli

     Tavaramerkki

     Mallioikeus

[1] Kivi-Koskinen, Timo (1999) Teollisoikeudet pienen ja keskisuuren yrityksen kilpailukeinona. Tekes – Kansainvälisten verkostojen raportti 2/98.