Ei-muodolliset suojausmenetelmät

Tässä kirjastossa on yhteenvedot muutamasta ns. ei-muodollisesta suojausmenetelmästä. Sana ‘ei-muodollinen’ viittaa siihen, että näitä suojauskeinoja ei ole määritelty yhtä täsmällisesti kun  ‘muodolliset’ suojauskeinot (kuten lainsäädännössä määritellyt teollisoikeudet). Ei-muodolliset suojausmenetelmät voivat joissain tapauksissa olla tehokkaita keinoja suojata ideoita. Ne ovat yleensä edullisempia toteuttaa kun muodolliset suojausmenetelmät.

1) Salassapito

2)  Julkaiseminen

3)  Tekninen suojaaminen

4) Palvelukonseptin suoja