Kehittämisprosessi ja -menetelmät

Voit käyttää tässä kirjastossa kuvattuja ideointimenetelmiä sellaisenaan tai osana työpajatyöskentelyä (työpajakirjasto). Valitse sopiva ideointimenetelmä alla olevasta taulukosta lukeaksesi lisätietoa siitä.

a) Yksin käytettävät menetelmät

b) Ryhmässä käytettävät menetelmät (osallistujat samasta organisaatiosta)

c) Sekaryhmässä käytettävät menetelmät (osa osallistujista yhteistyökumppaneita, asiakkaita, käyttäjiä)

 

1. Edellytysten luonti uuden kehittämiselle

a) Ennen palvelun kehittämisprojektin aloittamista, kun kehittämiskohdetta ei tiedetä

  • Käynnistystyöpaja
  • Tavoitekartoitus
  • Kartoitus ”Mitä tiedetään?”, ”Mitä ei tiedetä?”
  • Servitization mapping, Palveluliiketoiminnan kartoitus

b) Kun tiedetään kehityskohde ja mitä haasteita halutaan ratkaista

  • Arvolupauskanvas
  • Palvelujen roadmap
  • Palvelujen roadmap

 

2. Ideointi uusien palveluiden luomiseen

a) Ideoiden luominen

Brainstorming, attribute Listning, kysymyslista (SCAMPER), reverse Brainstorming, brainstorming, tuplatiimi,

b) Ideoiden jalostaminen

SWOT nelikenttäanalyysi, ideakanvaasi, suunnanmääritys, moodboard visualisointiin

 

3. Kokeilu ideoiden testaamiseen käytännössä

Kokeilusuunnitelma