Julkaiseminen

Julkaiseminen suojauskeinona perustuu siihen, että uuden idean alkuperäinen keksijä tehdään tunnetuksi julkaisemalla idea joko mahdollisimman näkyvästi tai mahdollisimman pienimuotoisesti. Koska jäljittelyä pidetään epäeettisenä, ei kilpailijoiden ole edullista maineensa kannalta kopioida ideaa. Tällöin idea olisi julkaistava mahdollisimman näkyvästi.

Yrityksen maineeseen kohdistuvat sanktiot voivat olla tehokas este jäljittelylle erityisesti toimialoilla joissa yrityksen innovatiivista mainetta pidetään menestystekijänä. Kun idea julkaistaan yrityksen verkkosivuilla ja oikeilla englanninkielisillä avainsanoila, löytyy julkaisu helposti hakukoneilla maailmanlaajuisesti.

Julkaiseminen on juridisesti pätevä suojauskeino sillä mikä tahansa julkiseksi tuleminen muodostaa idealle uutuuden esteen ja näin estää kilpailijoita patentoimasta ideaa.

Idean pienimuotoista julkaisua voi puoltaa se, että idean julkaiseminen esim. pienilevikkisessä painetussa lehdessä yhtäältä estää idean patentoinnin ja toisaalta samalla on epätodennäköistä että kilpailija huomaisi julkaistun idean paikallislehdestä ja pääsisi hyödyntämään sitä.

MITEN haetaan suojaa julkaisemisella

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten julkaisun voi toteuttaa.

  • Lehdissä idean julkaisu voidaan toteuttaa esim. uutisjuttuna, lehdistötiedotteena tai toimihenkilön haastattelun kautta. Tällöin korosteaan ideasta sen uutuusaspekteja, kuten ajankohtaista ongelmaa jonka idea ratkaisee.
  • Idea voidaan julkaista White Paper tai Technology Report -tyyppisessä raportissa, joka laitetaan ladattavaksi yrityksen verkkosivulle tai postitetaan idean aiheeseen liittyvälle postituslistalle. White Paper -tyyppisessä julkaisussa idea kuvataan “ongelma/ehdotettu ratkaisu” -formaatissa.
  • Myös blogikirjoitus on varteenotettava julkaisu. Blogi voi olla yrityksen oma tai liittyä siihen tekniikan alaan, johon julkaistava idea kuuluu (esim. alan verkkojulkaisu tai Interest Group). Blogikirjoitusta voidaan täydentää kuvilla ideasta ja pyytää lukijoilta palautetta ideasta.
  • IP.Com Prior Art Database on verkkopalvelu ideoiden ja keksintöjen julkaisemiseksi jotta estetään muita patentoimasta niitä. Palvelussa julkaiseminen on maksullista.
  • Maksuttomissa “ideavarastoissa” kuten halfbakery.com ideasi voi olla vaikeasti löydettävissä kaikkien muiden ideoiden joukosta.
  • YouTube on mahdollinen julkaisukanava videoille. Ammattimaiselta näyttävän videon toteuttaminen toki vaatii resuresseja. Video voi sisältää otoksia jotka on kuvattu CoProtoLab työpajan aikana, kun julkaistava idea on kehitetty. Videon sisältö kannattaa kuvata tarkasti asiasanoilla jotta se on löydettävissä hakukoneilla. YouTube-videoon voi myös sisällyttää hyperlinkkejä esim. ideaa esittelevään White Paper -julkaisuun.
  • Julkaisuna voidaan käsittää myös ideaa kuvaavan Internet-sivuston domain-nimen rekisteröintiä. Tämä toimenpide kannatta tehdä kun päätös ideaa kuvaavan tavaramerkin hakemisesta tai hakematta jättämisestä on tehty. Viestintäviraston ohjeissa kuvataan Domain-nimen (eli verkkotunnuksen) rekisteröintiprosessi Suomessa (.fi -päätyselle verkkotunnukselle). Verkkotunnushausta voit selvittää onko verkkotunnus jos varattu. Domain-nimi kannattaa samalla hakea myös .com päättyiselle, kansainväliseen markkinointiin suunnatulle sivustolle.
  • Idean tyypistä ja kehitysasteesta riippuen se voidaan myös julkaista avoimena tai vapaana sisältönä sopivalla lisenssillä (esim. lisenssit avoimelle ohjelmakoodille tai Creative Commons -lisenssit ‘luovan työn’ teoksille). Vapaata sisältöä voivat muut työstää eteenpäin. Avoimessa sisällössä edelleenmuokkaus ei vältttämättä ole sallittua. Lisenssi kannattaa valita siten, että se edellyttää idean tekijän tai oikeudenomistajan nimeämisen idean edelleenkehitetyissä versiossa.