Demonstraatiot teollisista palveluista

CoProtolabin virtuaaliympäristöön on mallinnettu teollisia palvelupolkuja. Valmiita malleja voidaan käyttää palvelukehittämisen pohjana ja muokata niistä yrityksen asiakkaille toimiva palveluratkaisu. Olemme tuottaneet demonstraatiovideot virtuaaliprototyypeistä.

Demonstraatiot kuvaavat palvelupolun eri vaiheet, joissa palvelua tarjoava yritys, asiakas ja mahdolliset toimittajat ovat vuorovaikutuksessa. Yritykset voivat käyttää demonstraatioita ideoinnin lähteenä, kun ne kehittävät omia palveluitaan. Demonstraatiot perustuvat tutkimuksiin teollisista palveluista.

Koulutuspalvelu

Koulutus teollisuuden palveluna liittyy usein tuotteen käyttöönottoon ja käyttöön. Videolla esittelemme teollisuuden koulutuspalvelusta tehtyä virtuaalimallia.

Tutkimus- ja kehityspalvelu

Tutkimus- ja kehityspalvelun avulla asiakas voi hankkia teollisuusyritykseltä apua oman toiminnan kehittämiseen. Videolla esittelemme virtuaalimallia teollisuuden tutkimus- ja kehittämispalvelusta.

Järjestelmän tarkastuspalvelu

Teollisuusjärjestelmä koostuu tyypillisesti laitteista, joiden elinikä ja huoltotarve on erilainen. Videolla esitelty järjestelmän tarkastuspalvelu kartoittaa laitteiston kunnon ja antaa ohjeita ja ehdotuksia kehittämistoimille.

Järjestelmäintegraatiopalvelu

Eri valmistajien tuottamat laitteet ja ohjelmistot eivät välttämättä ole yhteensopivia. Toimiva teollisuusjärjestelmä edellyttää kuitenkin saumatonta prosessi. Videolla esitellään esimerkki järjestelmän integraatiopalvelusta.

Konsultointipalvelu

Teollisuusyrityksellä voi olla sellaista erityisosaamista, josta on arvoa asiakkaalle. Videolla esittelemme virtuaaliympäristöön mallinnettua palveluprosessia konsultoinnista.

Laitteiston päivityspalvelu

Videolla esittelemme CoProtolabin virtuaalimaailmaa sekä laitteiston päivityspalvelua. Laitteiston päivitys voidaan toteuttaa joko osana huoltosopimusta, vuosisopimuksella tai yksittäisen palvelun hankintana.

 

Automatisoitu huoltopalvelu

Tuotteen tai järjestelmän huolto on usein teollisuusyrityksen ensimmäisiä palveluita. Videolla esittelemme automatisoitua kunnossapidon palveluprosessia.

Teollisuusprosessin mallit tutkimustiedon pohjalta on tuottanut Yugiuge Hao Vaasa yliopistosta. Mallien pohjalta tuotettiin virtuaaliprototyypit Muovan asiantuntijatiimin toimesta. Videot virtuaaliprototyypeistä ovat toteuttaneet Sebastian Laitila & Miia Lammi.
© MUOVA