Suojauskeinot

Tämä menetelmäkirjasto on kirjoitettu palveluihin liittyvän aineettoman pääoman suojaamisen näkökulmasta, toisin sanoen CoProtoLab-työpajaprosessin aikana syntyneiden ideoiden (kuten keksintöjen tai palvelukonseptien) suojaamiseen.

Yksittäistä ideaa voi harvoin suojata sellaisenaan vaan yksittäinen idea on yleensä pelkkä lähtökohta keksinnölle tai palvelukonseptille. Kuitenkin CoProtoLab-työpajassa syntyneen yksittäisen ideankin pohjalta voidaan kehittää jotakin potentiaalisesti arvokasta joka kannattaa pyrkiä suojaamaan. Jo yksittäinen parin sanan laajuinen konsepti voi olla suojattavissa esim. tavaramerkkinä.

Idean sisällöstä tai sen kehityspotentiaalista riippuen se voidaan suojata eri keinoin. Palvelua voi harvoin suojata yhdellä menetelmällä vaan on käytettävä yhdistelmää eri suojamuotoja. Tässä kirjastossa on käytössä joukko suojausmenetelmiä, jotka sopivat aineettoman pääoman suojaamiselle sen tyypistä riippuen.

Muodolliset suojausmenetelmät

     a) Teollisoikeudet

         Patentti

         Hyödyllisyysmalli

         Tavaramerkki

         Mallioikeus

     b) Tekijänoikeus; luettelo- ja tietokantasuoja

 

Sopimukset

     Salassapitosopimus

     Oikeuksiensiirtosopimus

     Omistus- ja käyttöoikeussopimus

 

Ei-muodolliset suojausmenetelmät

    Salassapito

    Julkaiseminen

    Tekninen suojaaminen

    Palvelukonseptin suoja

Suojausmenetelmäkirjaston on koonnut yliopistotutkija FT Juha Arrasvuori.