NDA - salassapitosopimus

Salassapitosopimus (Non-Disclosure Agreement, NDA) on sopimus, jolla turvataan luottamuksellisen tiedon tai aineiston säilyminen luottamuksellisena kun se jaetaan esim. yrityksen ulkopuolisille henkilöille. Tiedon vastaanottaja sitoutuu NDA sopimuksen allekirjoittaessaan siihen, että hän saa levittää tietoa vain sen verran kuin se on sopimuksen mukaan määritelty.

CoProtoLab-työpajassa voi olla tarpeen jakaa yrityksen ulkopuolisille osallistujille luottamuksellista tietoa tai aineistoa. Tällöin voidaan tehdä  NDA CoProtoLabin henkilöstön ja yrityksen välillä, jos työpajassa jaetaan yrityksen liiketoimintaan liittyvää tietoa.

Keksintösäätiön verkkosivulta voit ladata NDA-sopimuksen pohjan suomeksi tai enganniksi. Business Finland on laatinut vaihtoehtoisen sopimuspohjan ja yksityiskohtaisen muistilistan NDA-asioista.