Palvelujen roadmap

MIHIN SOPII?

  • Soveltuu ryhmässä käytettäväksi menetelmäksi (osallistujat ovat samasta organisaatiosta)
  • Soveltuu ryhmässä käytettäväksi menetelmäksi (osa osallistujista on yhteistyökumppaneita)
  • Soveltuu olemassa olevan palvelun kehittämiseen
  • Virtuaaliympäristön hyödyntäminen: Ideointityökalun käytön jälkeen seuraavana askeleena voisi olla prototypioida olemassa olevaa palvelua perustuen yhdessä muodostettuun tulevaisuuden visioon

MIKÄ?

  • Kehittämistapa, jota voidaan käyttää käynnistämään palvelujen uudistamista

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

  • Palvelun tulevaisuuden visioinnissa huomioidaan monta eri näkökulmaa; johdon näkökulma, työntekijän näkökulma, palvelun käyttäjän näkökulma
  • Yhteinen visiointi toimii asemointina ja lähtökohtana palveluideoinnille