Kokeilut

Työpajassa kehitettyjä ideoita voidaan osittain kokeilla jo työpajan aikana CoProtolabin VR-ympäristössä tai varsinaisessa ympäristössä, johon palvelua kehitetään.

Kokeilusuunnitelmalla määritellään. miten valmistaudutaan kokeiluihin, mitä kokeilujen aikana tapahtuu ja mitä kokeiluilla halutaan oppia. Suunnitelmalla siis systematisoidaan kokeilu. Kokeilusuunnitelma laaditaan varsinkin, kun kokeilu päätetään toteuttaa oikeassa ympäristössä työpajan jälkeen.