Mallioikeus

MIKÄ on mallioikeus?

‘Malli’ on tavaran ulkomuodon tai koristeen esikuva. [2]

Mallioikeus tuottaa oikeuden kieltää muita toimijoita käyttämästä mallia ammattimaisesti hyväkseen ilman oikeudenomistajan suostumusta. Kielto-oikeus koskee niitä tai vastaavia tavaroita, joille mallioikeus on rekisteröity. Mallioikeus on voimassa vain niissä maissa joissa se on hankittu ja ylläpidetty. Mallioikeus on hyödyllinen kun tuotteen uudella muotoilulla saavutetaan kilpailuetua. [2] Mallioikeus ja tavaramerkki ovat osittain päällekkäisiä suojausmuotoja, ja tuotteen ulkomuoto on jossain tapauksissa mahdollista rekisteröidä myös tavaramerkiksi. [1]

 

MITÄ voidaan suojata mallioikeudella?

Mallioikeudella suojataan tavaran tai koristeen ulkomuotoa tai yksityiskohtaa. Suojan kohde voi olla konkreettinen itsenäinen esine. Suojan voivat saada moniosaiset tuotteet sekä sellainen tuotteen epäitsenäinen osa, jota ei voida irrottaa tuotteesta. [1] Edelletys mallioikeuden rekisteröinnille on että malli on uusi ja yksilöllinen, eli olennaisesti eroaa siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen mallioikeushakemuksen jättämistä. [2] Hakemus voi käsittää rajattoman määrän malleja, jos hakemuksessa ilmoitetut tuotteet kuuluvat samaan luokkaan. [3]

 

MITEN haetaan suojaa mallioikeudella?

  • Mallioikeutta haetaan Suomessa jättämällä hakemus Patentti- ja rekisterihallitukseen. Mallille voidaan hakemusta jättäessä pyytää salassapitoa enintään 6 kuukaudeksi hakemuksen jättämisestä.
  • Mallioikeussuoja on voimassa 5 vuotta hakemuspäivästä lukien. Uudistusmaksun maksamalla suojaa voidaan jatkaa 5 vuoden jaksoissa jopa neljä kertaa.
  • Yhteisömallin antama suoja kattaa kaikki EU:n maat eli yhdellä hakemuksella voi saada rekisteröintisuojan koko EU:n alueelle. Yhteisömallien rekisteröinnistä vastaa EU:n teollisoikeuksien virasto EUIPO.

Kustannukset:

  • Hakemusmaksu on 250 euroa. Hakemukseen liitetään kuva tuotteesta yhdestä kuvakulmasta. Mallin ennakkotutkimus maksaa 65 euroa. Ajankohtainen hinnasto on PRH:n verkkosivulla.

 

Rekisteröimättömän mallin suoja: EU:n yhteisömalliasetuksen mukaan rekisteröintiedellytykset täyttävä malli voi nauttia mallioikeutta ilman rekisteröintiä 3 vuotta siitä kun malli ensiksi tehtiin tunnetuksi. Rekisteröimättömän mallin suoja-ala on suppeampi kuin rekisteröidyn mallin. Rekisteröimättömän mallin suojan perusteella voi puuttua esim. mallin luvattomaan jäljentämiseen.

 

[1] Päällysaho S. & Kuusisto J. (2006). Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä. Tekes, Helsinki.

[2] Kivi-Koskinen, Timo (1999) Teollisoikeudet pienen ja keskisuuren yrityksen kilpailukeinona. Tekes – Kansainvälisten verkostojen raportti 2/98.

[3] https://www.leitzinger.fi/fi/ipr-infoa/mallit/mika-on-malli