Käänteinen Brainstorming

MIHIN SOPII?

  • Uusien – usein yllättävienkin – ideoiden luomiseen.

MIKÄ?

  • Menetelmä jolla luodaan uusia ideoita luovalla ja päinvastaisella ajattelulla.

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

  • Tarkastellaan olemassaolevaa ideaa tai ratkaisua käänteisestä näkökulmasta.

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

  • Menetelmällä kehitetyt ideat ovat usein ratkaisevasti erilaisia kuin vakiintuneet ratkaisut tai vakiintunut ajattelu.

 

Ohjeet:

1. Ongelman/haasteen kartoitus ja sen kirjoittaminen paperille

2. Ongelman kääntäminen miettimällä, “Kuinka aiheuttaa ongelma?” tai “Kuinka saada aikaan päinvastainen reaktio?”

3. Brainstormaus käänteiselle ongelmalle, josta seuraa käänteisiä ratkaisuja ongelmaan. (Ajatusten vapaa ja avoin esittäminen tärkeää niinkuin brainstormauksessa. Mitään ideoita ei tyrmätä)

4. Käänteisen ongelman ratkaisemiseksi saadut ideat käännetään alkuperäisen ongelman ratkaisuiksi.

5. Saatujen ideoiden arvointi. Tuottavatko ne uusia potentiaalisia ratkaisuja ongelmalle? Entä mitä uusia näkökulmia ne avaavat?

Lähde: https://wiki.eduuni.fi/display/tutSuunnittelijanSalkku/Reverse+Brainstorming