Oikeuksiensiirtosopimus

koskien työsuhdekeksintöjä

Patenttilain mukaan oikeus keksintöön ja sen hyödyntämiseen kuuluu keksijälle. Toisaalta työlainsäädännön mukaan työnantajalla on oikeus työntekijän työn tuloksiin. Työsuhdekeksintölaki pyrkii tasapainottamaan nämä kaksi lakia. Työsuhdekeksintölakia sovelletaan työ- tai virkasuhteessa olevan henkilön tekemiin patentilla suojattavissa oleviin keksintöihin. Työsuhdekeksintölain mukaan työnantajan oikeus keksintöön voi olla kolmenlainen:

 • Oikeudet kokonaan tai osittain
  • Laajin oikeus työnantajalla on keksintöön, joka on syntynyt työssä määrätyn työtehtävän tuloksena. Tällöin työnantaja on oikeutettu saamaan oikeuden keksintöön itselleen kokonaan tai osittain.
  • Sama oikeus on työnantajalla jos keksintö on tehty työntekijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena ja keksinnön hyödyntäminen kuuluu työnantajan toiminta-alaan.
 • Käyttöoikeus
  • Työnantaja voi saada käyttöoikeuden keksintöön, jos keksintö on syntynyt edellä mainittuja tilanteita vähemmän kiinteässä yhteydessä työsuhteeseen.
 • Etuoikeus sopia työntekijän kanssa keksinnön hyväksikäytöstä:
  • Etuoikeudella tarkoitetaan että työntekijän on tarjottava oikeudet keksintöön työnantajalleen ennen kuin hän tekee sopimuksen ulkopuolisen kanssa.
  • Työnantajalla on etuoikeus neuvotella keksinnöistä, jos keksintö on syntynyt vapaa-ajalla ilman yhteyttä työsuhteeseen, mutta syntyneen keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toiminta-alaan.

Työnantajalla voi olla oikeuksia myös niihin entisen työntekijän tekemiin keksintöihin, joille on haettu patenttia puoli vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos keksinnön syntymisellä ei ole yhteyttä työsuhteeseen, ei työnantajalla ole muita tahoja suurempaa oikeutta keksintöön.

On hyvä selvittää ja sopia ennen Co-ProtoLab työpajaa, millaiset oikeudet henkilöstöllä on syntyviin keksintöihin vai siirtyvätkö kaikki oikeudet yritykselle. Yritys varmistaa keksintöihin liittyvien oikeuksien siirtymisen työntekijältä yritykselle esim. erillisillä oikeuksiensiirtosopimuksilla tai työsopimuksiin sisällytetyillä tätä koskevilla lausekkeilla.

Työsuhdekeksintölaki ei koske korkeakoulujen henkilöstöä, joita koskee korkeakoulukeksintölaki. Yritysten tulee huomioida tämä seikka kun tekevät yhteistyötä Co-ProtoLab-työpajoissa korkeakoulujen henkilöstön kanssa.

Lähde: Päällysaho S. & Kuusisto J. (2006). Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä. Tekes, Helsinki.