Tuplatiimi

MIHIN SOPII?

  • Menetelmä sopii myös tilanteisiin, joissa jäsenillä on erilaiset taustat sillä sen avulla kaikki osallistuvat ryhmän toimintaan.
  • Tuplatiimi on toimiva menetelmä 10-15 henkilön ryhmiin, joissa on ryhmän koon vuoksi muuten vaikea saada aikaan tehokasta ja tasapuolista keskustelua.
  • Optimaalinen osallistujamäärä on 8-12 henkeä.

MIKÄ?

  • Tuplatiimi on Innotiimi Oy:n rekisteröimä tavaramerkki, joka muistuttaa Nominal Group Technique -menetelmää.

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

  • Tuplatiimi-menetelmällä luodaan ja kehitetään ideoita kolmessa vaiheessa.
  • Menetelmä yhdistää yksin työskentelyn, parityöskentelyn ja ryhmätyöskentelyn.

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

  • Menetelmällä kaikki osallistujat pääsevät kontribuoimaan ideoiden luomiseen.
  • Parhaat ideat valitaan yhdessä jatkokehitykseen.

 

Ohjeet

Tuplatiimi perustuu kolmeen peräkkäiseen vaiheeseen:

1. Tilanteen kuvaus

Työpajan vetäjä tai aiheen asiantuntija kuvailee ratkaistavaa ongelmaa, sen taustoja, ja mahdollisesti saatavilla olevia tilanneanalyysejä.

2. Aivoriihivaihe, minkä aikana luovuutta ja ideointia kannustetaan kieltämällä kritisointi.

a) Tilanteeseen liittyviä ongelmia mietitään ensin yksin lyhyen aikaa (esim. 2-5 min ajan). Kirjoitetaan esim. yksi idea per PostIt-lappu.

b) Seuraavaksi valitaan pareittain tärkeimmät aiheet yksin laadituista, jotka kirjoitetaan isolle paperiarkille, esitellään muille lyhyesti ja kiinnitetään seinälle kaikkien nähtäväksi.

c) Seinälle kiinnitettävät, valitut aiheet voidaan organisoida matriisin pohjalta.

3. Arvostelu-vaihe, joka hoidetaan hienovaraisesti valitsemalla parhaat ideat, mutta edelleen välttäen heikoimpien ideoiden kritisointia.

a) Esitetyt aiheet ryhmitellään, ja valitaan niistä tärkeimmät esim. äänestämällä.

b) Äänestys voi tapahtua siten, että jokainen osallistuja käy merkitsemässä tärkeimpinä pitämiinsä asioihin merkin kuten tarran.

c) Eniten ääniä saaneet ideat otetaan tyypillisesti jatkokäsittelyyn, esimerkiksi uuden tuplatiimiosuuden avulla.

Lähteet:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuplatiimi
https://wiki.eduuni.fi/display/tutSuunnittelijanSalkku/Tuplatiimi