Laki korkeakoulukeksinnöistä

On mahdollista että CoProtoLabissa työskentelee yhtäaikaa yrityksen ja korkeakoulun henkilöstöä. Tälläisessä yhteistyössä syntyviä keksintöjä koskee paitsi työsuhdekeksintölaki (yrityksesi työntekijöiden osalta), myös laki korkeakoulukeksinnöistä.

 

‘Korkeakoulukeksintö’ on patentoitavissa oleva keksintö, jonka suomalaisen korkeakoulun palveluksessa oleva henkilö on tehnyt palvelussuhteessa. Laki ei vaikuta esim. tekijänoikeuksiin tai mallioikeuksiin. Laki korkeakoulukeksinnöistä koskee yliopistojen ja korkeakoulujen (ml. Maanpuolustuskorkeakoulu ja ammattikorkeakoulut, sekä korkeakoulujen alaiset erillislaitokset) henkilöstöä, sekä Suomen Akatemian tutkimusvirassa olevia henkilöitä. Käytännössä laki koskee henkilöitä, joiden palkan maksaa korkeakoulu, rahan lähteestä riippumatta.

 

Korkeakoulukeksintölaki lähtee siitä, että korkeakoululla on oikeus tutkijoidensa keksintöihin, jotka on tehty ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden rahoittamissa hankkeissa. Keksijällä on lähtökohtaisesti samat oikeudet keksintöönsä kuin muillakin keksijöillä. Korkeakoulu voi ottaa keksintöön oikeuksia. Täten yritys voi tehdä sopimuksen keksinnön hyödyntämisestä korkeakoulun kanssa (joka edelleen tekee sopimuksen työntekijänsä kanssa).

 

Laissa jaotellaan korkeakouluilla tehtävät keksinnöt kolmeen tyyppiin:

A) Avoimessa tutkimuksessa kaikki oikeudet jäävät keksijälle. Korkeakoululle jää toissijainen oikeus ottaa keksinnön oikeudet itselleen, jos keksijä ei aio itse hyödyntää sitä. [1]

 

B) Sopimustutkimuksessa on mukana ulkopuolisia rahoittajia. Sopimustutkimuksessa keksinnön oikeudet kuuluvat ensisijaisesti korkeakoululle. Mikäli korkeakoulu ei hyödynnä keksintöä, siirtyvät oikeudet takaisin keksijälle (joka voi edelleen sopia niiden hyödyntämisestä). Sopimustutkimusta on esim. yrityksen kokonaan rahoittama tutkimus eli tilaustutkimus. [1]

 

C) Muussa tilanteessa syntyvillä keksinnöillä tarkoitetaan tutkimukseen osallistumattomien henkilöiden tekemiä keksintöjä tai keksintöjä, jotka eivät suoraan liity tutkimustyöhön. Muussa tilanteessa syntyvän keksinnön oikeudet kuuluvat keksijälle. [1]

 

Laki korkeakoulukeksinnöistä ei koske opiskelijoita jotka eivät ole työsuhteessa korkeakouluun, eikä apurahatutkijoita joiden apuraha maksetaan säätiöstä tutkijalle. Jos työpajaasi osallistuu opiskelijoita, tulee heidän kanssaan tehdä erilliset sopimukset työpajan tulosten omistajuudesta (kts. dokumentti 11.3).

Lähde:

www.tut.fi/cs/groups/public_news/@l102/@web/@p/documents/liit/mdbw/mdq4/~edisp/p048166.pdf

Lisätietoja: Finlex – Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin