Suojausvaihe

CoProtoLab-työpajan päättää syntyneiden ideoiden suojausvaihe. Tämän vaiheen tueksi on käytettävissä suojausmenetelmäkirjasto. Mikäli nämä suojausmenetelmät eivät ole tuttuja työpajan osallistujille, voit käydä ne lyhyesti läpi osallistujien kanssa kirjastojen pohjalta. Suojausvaihe sisältää seuraavat toimenpiteet:

 

1. Ideoiden läpikäynti

 • Käydään ryhmässä läpi työpajassa syntyneet ideat
 • Paikan päällä oleva (tai Skype-yhteyden kautta osallistuva) asiantuntija kuten patentti-insinööri voi kommentoida onko ideoissa esim. keksinnöllisyyttä.
 • Ideat voidaan järjestää luokkiin niihin mahdollisesti sopivan suojausmenetelmän pohjalta, esimerkiksi:
  • Keksinnöt (patentointi)
  • Hyödyllisyysmalli
  • Tavaramarkki
  • Mallioikeus
  • Tekijänoikeus, luettelo- ja tietokantasuoja
  • Sopimuspohjaiset suojauskeinot
  • Salassapito
  • Julkaiseminen, domain-nimi
  • Tekninen suojaaminen
  • Palvelukonseptin suoja
 • Huomaa että tämä luokittelu ei ole ehdoton, sillä suojausmenetelmät täydentävät toisiaan.

 

2. Alustava suunnitelma

Tehdään alustava suunnitelma siitä, mitkä ideat pyritään suojaamaan ja millä suojausmenetelmillä. Suunnitelmaan kirjataan seuraavat toimenpiteet:

 • Kenen vastuulla on selvittää onko idea suojattavissa?
 • Kenen vastuulla idean suojaaminen on ja kenen vastuulla on idean edelleenkehittäminen niin pitkälle, että se voidaan suojata?
 • Millä aikataululla idean suojaaminen selvitetään ja toteutetaan?
 • Sovitaan yhdessä, että idea pidetään salaisena kunnes sen suojaaminen on varmistettu
 • Miten toimitaan idean kehittämisen tai hyödyntämisen kanssa kun sen suojaus on varmistettu?