Hyödyllisyysmalli

MIKÄ on hyödyllisyysmalli?

Hyödyllisyysmalli (utility patent tai utility model) tarjoaa patentin kaltaisen suojan teknillisille ideoille ja ratkaisuille, jotka eivät täytä kaikkia patentin saamisen edellytyksiä, mutta omaavat jonkin verran keksinnöllisyyttä.

Hyödyllisyysmalli suojaa esim. pienimuotoisia keksintöjä tai sellaisia parannuksia, joissa patenttisuojan hankkiminen keksinnön laadun tai lyhyen eliniän takia olisi liian kallista tai hidasta. Hyödyllisyysmalli voidaan saada esim. Suomessa ja osassa Euroopan maita kuten Saksassa. Hyödyllisyysmalli on voimassa esim. Suomessa 4 vuoden ajan ja lisäksi suojaa voidaan jatkaa enintään 6 vuoden ajalle. [1]

Muutama kuukausi hyödyllisyysmallihakemuksen jättämisen jälkeen, mikäli keksintö täyttää muodollisesti asetut vaatimukset, rekisteröinti tapahtuu ja keksintö tulee julkiseksi. Patenttiin verrattavat vaikutukset alkavat heti hyödyllisyysmallin rekisteröinnin jälkeen. Hyödyllisyysmallilla saadaan nopeasti julkiseksi keksintö ja siihen kohdistuva yksinoikeus. [2]

MITÄ voidaan suojata hyödyllisyysmallilla?

 • Tekninen innovaatio
 • Parannus olemassa olevaan tuotteiseen [1]
 • Keksintö jonka elinkaaren oletetaan olevan lyhyt [1]

Hyödyllisyysmalli on mahdollista saada jos keksintö on uusi ja eroaa selvästi siitä mikä on tunnettua hakemushetkellä [2] Hyödyllisyysmallilla ei voi suojata menetelmäkeksintöjä. [3]

MITEN haetaan suojaa hyödyllisyysmallille?

Hakuprosessi:

 • Ennen hyödyllisyysmallihakemuksen jättämistä tulee keksinnön suojavaatimukset suunnitella ja tekniikan tason kuvaus selvittää yhtä huolellisesti kun patenttia haettaessa. [2]
 • Patentti- ja rekisterihallitukselta voi tilata maksullisen uutuustutkimuksen keksinnölle. Keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä ei tutkita viran puolesta, vaan kuka tahansa, esim. kilpailija voi tehdä tutkimuspyynnön kun hyödyllisyysmallihakemus on tullut julkiseksi. [2]
 • Hyödyllisyysmallihakemuksen laatiminen on yhtä haastava tehtävä kun patenttihakemuksen, joten sen tehtävään kannattaa palkata asiantuntija kuten patenttiasiamies. [2]
 • Hyödyllisyysmallia voi hakea kansallisella tai kansainvälisellä hakemuksella.
 • Hakemuksen jättämisen yhteydessä maksetaan hakemusmaksu.

Kustannukset:

 • Hakemuskulut muodostuvat viranomaiskuluista ja asiamiehen palkkiosta.
 • Suomessa hyödyllisyysmallihakemuksen rekisteröinti maksaa 250 euroa. Tällä maksulla hyödyllisyysmalli on voimassa 4 vuotta. Tämän ajan jälkeen, voidaan suojaa jatkaa vuosille 5-8 maksamalla uudistamismaksu 250 euroa ja edelleen vuosille 9-10 uudistamismaksulla 200 euroa.
 • Tällä sivulla on PRH:n ajankohtainen hinnasto.

Lähteet:

[1] Päällysaho S. & Kuusisto J. (2006). Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä. Tekes, Helsinki.

[2] Kivi-Koskinen, Timo (1999) Teollisoikeudet pienen ja keskisuuren yrityksen kilpailukeinona. Tekes – Kansainvälisten verkostojen raportti 2/98.

[3] https://www.leitzinger.fi/fi/ipr-infoa/hyodyllisyysmallit