Ulkopuolisia osallistujia

Seuraavat seikat tulee huomioida kun CoProtoLab-työpajaan osallistuu henkilöitä (esim. opiskelijoita, tuotteen/palvelun käyttäjiä) jotka eivät ole työsuhteessa yritykseesi:

 

  • Jos osallistujille jaetaan luottamuksellista tietoa, tulee heidän allekirjoittaa salassapito-sopimus ennen työpajan alkua. Salassapitosopimuksesta tulee kertoa jo henkilöitä kutsuttaessa, jolloin he voivat etukäteen päättää haluavatko he sitoutua sopimuksen ehtoihin ja osallistua työpajaan.
  • Kun osallistujien henkilötietoja kerätään, tulee huomioida GDPR tietosuoja-asetus.
  • Työpajan tulosten (esim. patentit) omistajuudesta ja mahdollisesta hyödyntämisestä sovitaan alustavin sopimuksin ennen työpajan aloittamista.