Työsuhdekeksinnöt

Co-ProtoLab työpajan aikana syntyneet keksinnöt voivat kuulua työsuhdekeksintölain piiriin silloin, kun kaikki työpajan osallistujat ovat yrityksen työntekijöitä.

 

Työsuhdeksintölain sisältö on olennaisesti seuraava:

 

Työsuhdekeksintölaki koskee työ- ja virkasuhteissa tehtäviä keksintöjä. Lakia sovelletaan keksintöihin, jotka voidaan suojata patentilla. Lain mukaan työnantajalla on oikeus ottaa itselleen keksintö, joka on syntynyt työtehtävän tuloksena. Työnantajalla on myös oikeus saada käyttöoikeus keksintöön, jos keksintö on syntynyt muussa yhteydessä työsuhteeseen, mutta keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toiminta-alaan. […] Jos keksinnöllä ei ole lainkaan yhteyttä työsuhteeseen, ei työnantajalla ole muita suurempaa oikeutta keksintöön.

 

Lähde: https://lehti.tek.fi/lakitieto/tyosuhdekeksinto-tyontekijan-oikeus-vai-tyonantajan-etuoikeus

Lisätietoja: Finlex – Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin

 

Työntekijä ilmoittaa tekemästään keksinnöstä työnantajalleen laatimalla keksintöilmoituksen. Keksintöilmoitus voi pohjautua CoProtoLab työpajan aikana dokumentoituun aineistoon ideasta. Työntekijä on velvoitettu laatimaan keksintöilmoituksen välittömästi keksinnön tehtyään. Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan päätöksestä keksinnön suhteen neljän kuukauden sisällä.