Työpajan toteutus

Työpajan toteutus on jaettu viiteen vaiheeseen:

I Työpajan alustaminen osallistujille käymällä läpi käytännön seikat

II Edellytysten luonti uuden kehittämiselle

III Ideoiden generointi valituilla menetelmillä

IV Ideoiden kehittäminen ja esittäminen

V Kokeilujen määrittäminen

 

1. Työpajan alustaminen

Aivan aluksi osallistujat allekirjoittavat tarvittavat sopimukset ideoiden omistajuudesta ja salassapidosta. Lisätietoja tästä on kirjastossa lakiasioista. Työpajan alustaminen tehdään kertomalla osallistujille seuraavat asiat:

 • Aihe kirjoitetaan näkyville ja taustoitetaan osallistujille.
 • Työpajan tavoitteet kirjoitetaan näkyville ja osallistujille selitetään, miksi nämä tavoitteet ovat tärkeitä.
 • Mitkä ovat osallistujien taustat ja roolit tässä työpajassa? Tämä esittely on erityisen tärkeää, jos työpajaan osallistuu henkilöitä yrityksen ulkopuolelta.
 • Työpajan eri vaiheisiin käytettävissä oleva aika
 • Miten CoProtoLabin VR-ympäristöä tullaan hyödyntämään työpajan aikana

Yleisiä suuntaviivoja työpajan järjestämiselle:

 • Jokainen työpajaan osallistuva ryhmä on erilainen: jotkut ideointityökalut eivät välttämättä ole sopivia tiettyyn ryhmään tai työstettävään aiheeseen. Älä pakota ideointityökalua ryhmän käyttöön, vaan anna osallistujien vaikuttaa osallistumiseensa.
 • Selitä valitsemasi työkalun tarkoitus ennen kuin pyydät ryhmää käyttämään sitä. Näin osallistujat hallitsevat sen, mitä ovat tekemässsä ja tämä mahdollistaa heidän täyspainoisemman osallistumisensa.
 • Ole joustava työpajan vetäjänä: älä anna työkalun valinnan määritellä, mitä työpajassa tulee tapahtumaan, vaan sopeuta työkalut ryhmän tarpeisiin. Ole luova ja sovella työkaluja.
 • Käytä työpajan toteuttaamiseen visuaalisia apuvälineitä, kuten fläppitaulua. Käytä näitä välineitä kirjaamaan ohjeita, kysymyksiä, osallistujien vastauksia ja niiden tallentamista.
 • Huomaa, että osallstujat eivät ehkä halua jakaa yleisesti kaikkien kanssa sitä, mitä sanottiin parityösktentelyssä tai pienryhmässä. Pyri taltioimaan myös nämä ideat

Lähde: https://seedsforchange.org.uk/tools.pdf

 

2. Edellytysten luonti uuden kehittämiselle 

Mikäli kehityskohde ei ole täysin selvillä työpajan alussa, on tässä menetelmäkirjastossa esitelty valikoima menetelmiä edellytysten luomiselle ideoinnille uuden palvelun tai tuotteen kehittämiselle.

 

3. Ideoiden luominen valituilla menetelmillä 

Tässä ideoinnin menetelmäkirjastossa on esitelty valikoima ideointimenetelmiä ideoiden generointiin yksin tai ryhmissä.

 

4. Ideoiden kehittäminen, esittäminen ja arviointi

 • Työpajan aikana ideoita kehitetään eteenpäin ja niille laaditaan visuaalinen esitys. Visualisointiin sopivia työkaluja ovat mm. MoodBoardit. Myös prototypointi pienoismalleilla (Legot, paperiprotot) on mahdollinen menetelmä.
 • Visualisointi CoProtoLabin VR-ympäristössä voi olla yksi ideoiden esittämisen tapa. Toisin sanoen, VR:n käyttäminen voi olla rinnakkainen menetelmä esim. MoodBoardin laatimiselle.
 • Yksi mahdollinen työskentelytapa on että ensin generoidaan joukko ideoita menetelmällä A, sitten edelleenkehitetään ja visualisoidaan nämä ideat. Seuraavaksi suoritetaan uusi kierros jossa generoidaan ideoita menetelmällä B, ja edelleenkehitetään ja visualisoidaan ne. 3-4 tunnin pituiseen työpajaan on mahdollista sisällyttää pari-kolme tällaista kierrosta.
 • Ideat arvioidaan ja parhaana pidetyt valitaan jatkokehitykseen,
 • Paperille tehdyt visualisoinnit dokumentoidaan talteen valokuvaamalla ne.

 

5. Kokeilut

 • Työpajassa kehitettyjä ideoita kannattaa testata kokeiluilla mahdollisimman nopeasti mm. niiden toimivuuden osalta ja palautteen keräämiseksi.
 • Ideoiden arviointi voi tapahtua kokeiluiden kautta.
 • Kokeilut voivat tapahtua jo työpajan aikana CoProtoLabin VR-ympäristössä. Tällöin voidaan uudelleen palata ideointivaiheeseen ja käyttää uutena syötteenä kokeilussa syntyneitä havaintoja ja ideoita.
 • Kokeilut voivat myös tapahtua työpajan jälkeen ‘oikeasssa’ ympäristössä. Tässä tapauksessa työpajan aikana laaditaan kokeilusuunnitelma jonka pohjalta kokeilut toteutetaan myöhemmin. Kokeilusuunnitelman laatimiseen voit hyödyntää tätä pohjaa>