Tavaramerkki

MIKÄ on tavaramerkki?

Tavaramerkki voi olla mikä tahansa tunnus tai merkki, joka erottaa myytäväksi tarkoitetun tuotteen tai palvelun kilpailijoiden vastaavista tuotteista tai palveluista. On esitetty että palvelusektorilla tavaramerkki olisi tärkein immateriaalioikeudellinen suojausmuoto.

Suojaamisen ohella tavaramerkkiä on mahdollista käyttää myös markkinointityökaluna, jolla lisätään yrityksen näkyvyyttä tai osoitetaan asiakkaille tuotteen tai palvelun laatua. [1]

Tavaramerkkijärjestelmä toimii yli 90 maassa. Oikeus on voimassa niissä maissa, joissa rekisteröinti on toteutettu. [2]

 

MITÄ voidaan suojata tavaramerkillä?

Tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen, hyväntavan mukainen ja harhaanjohtamaton. Tavaramerkin tarkoituksena on että merkin kautta kuluttaja erottaa tuotteen muista tarjolla olevista tuotteista.

Tavaramerkkinä voi olla sana, kuvio, kirjain, numero tai näiden yhdistelmä, henkilönnimi, tavaran tai sen päällyksen muoto, tai iskulause. [3] Tavaramerkki ei saisi olla kuvaileva eli deskriptiivinen mutta se voi olla mielikuvia herättävä eli suggestiivinen. Tavaramerkin yleisimpiä rekisteröintiesteitä ovat aikaisemmat, merkkiin sekoitettavissa olevat rekisteröinnit sekä erottamiskyvyn puute haetussa tavaramerkissä. [3]

 

MITEN haetaan suojaa tavaramerkille?

Tavaramerkkioikeus voidaan saada kahdella tavalla:

  • Rekisteröidään tuoteen tai palvelun nimi tai muu tunnus tavaramerkiksi tuotteille, joiden yhteydessä merkkiä käytetään ja niissä maissa, joissa merkkiä käytetään. Tavaramerkkihakemuksen käsittelyaika on Patentti- ja rekisterihallituksessa n. 7 kuukautta [3]. Hakemusmaksu on 275 euroa sisältäen yhden tavara- tai palveluluokan. Lisämaksu jokaiselta luokalta on 100 euroa. PRH:n verkkosivuilla on ajankohtainen hinnasto.
  • Tavaramerkkioikeus voi syntyä myös vakiinnuttamisen kautta, mikä tarkoittaa että yksinoikeus syntyy tavaramerkin käytön tuloksena sen tultua riittävästi tunnetuksi elinkeino- tai kuluttajapiirissä. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, mikäli kyseisellä merkillä varustettuja tuotteita on myyty ja markkinoitu Suomessa noin viiden vuoden ajan. Vakiinnuttamissuoja on kuitenkin epävarma. [2] [3]

 

Service mark

Yhdysvalloissa ja eräissä muissa maissa voidaan palvelutuotteelle hakea erityinen Service mark -suoja, joka vastaa tavaramerkkisuojaa. Yhdysvalloissa Service mark -suoja ilmaistaan  ®-merkillä tai ℠ -merkillä vielä rekisteröimättömille Service mark’eille.

 

[1] Päällysaho S. & Kuusisto J. (2006). Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä. Tekes, Helsinki.

[2] Kivi-Koskinen, Timo (1999) Teollisoikeudet pienen ja keskisuuren yrityksen kilpailukeinona. Tekes – Kansainvälisten verkostojen raportti 2/98.

[3] https://www.leitzinger.fi/fi/ipr-infoa/tavaramerkit/yleista-tietoa-tavaramerkeista