Tavoitekartoitus

MIHIN SOPII?

  • Soveltuu uuden palvelun kehittämiseen
  • Soveltuu olemassa oleva palvelun kehittämiseen
  • Soveltuu ryhmässä käytettäväksi menetelmäksi (osallistujat samasta organisaatiosta)
  • Soveltuu ryhmässä käytettäväksi menetelmäksi (osa osallistujista on yhteistyökumppaneita)
  • Virtuaaliympäristön hyödyntäminen on kaukana, mutta työkalu luo pohjaa ympäristön käytölle.

MIKÄ?

  • Työkalun tarkoituksena on ennen palvelunkehittämisprojektin aloittamista helpottaa kehittämiskohteen määrittelyssä kartoittamalla uudistuksen tavoitteet toivottavina lopputuloksina

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

  • Kartoitetaan vaatimukset sekä projektin päämäärälle että palvelulle, niin että palvelun käyttäjän kannalta toivottava lopputulos saavutetaan
  • Lue ohjeet Tavoitekartoituksen tekemiseen täältä.

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

  • Tavoitekartoitus-työkalu auttaa pääsemään yhteisymmärrykseen siitä mitä asian eteen voidaan ja pitää tehdä.
 
Ohjeet tavoitekartoituksen tekemiseen

1. Piirrä taululle täällä kuvatun mallin mukaisesti kolme sisäkkäistä ympyrää. Nimeä ympyrät kirjoittamalla sisimpään “Käyttäjä”, seuraavaan “Palvelu” ja uloimpaan “Projekti”. Projekti tarkoittaa tässä kehitysprojektia uuden palvelun kehittämiseksi.

2. Pyydä osallistujia kirjoittamaan Post-iteille mikä on toiveiden mukainen lopputulos käyttäjän kannalta (1 kuvaus/lappu). Liimatkaa vastaukset sisimpään ympyrään.

3. Miettikää seuraavaksi millaisia konkreettisia vaikutuksia palvelulta vaaditaan, jotta edellä mietittyjen toiveiden mukaiseen lopputulokseen päästään. Liimatkaa laput keskimmäiseen ympyrään.

4. Tunnistakaa millaisiin päämääriin pääsemistä projektilta edellytetään, jotta palvelulta vaaditut vaikutukset saadaan aikaan (esim. parempi tiedotus, täsmämarkkinointi).

5. Valitkaa lopuksi tärkeimmät projektilta vaaditut päämäärät ja kiteyttäkää ne kahdeksi tai kolmeksi keskeiseksi tavoitteeksi.

6. Jaa tavoitteet listaava dokumentti projektiryhmän kesken.