Menetelmäpankki

Menetelmäpankki on kehitetty tukemaan teollisten palveluiden innovointiprosessia. Menetelmäpankista löydät menetelmäkuvaukset teollisen palveluinnovoinnin eri vaiheisiin.

Menetelmäpankin ovat toteuttaneet Vaasan yliopiston SC Research- ja tuotantotalouden yksiköt osana Co-Protolab-hanketta vuosina 2017-2019.

Lisätietoja

Työpajamenetelmät ja ideointimenetelmät
Pirjo Yli-Viitala | pirjo.yli-viitala(at)univaasa.fi |  yhteystiedot

Suojausmenetelmät
Juha Arrasvuori | juha.arrasvuori(at)univaasa.fi | yhteystiedot

KPI, Suorituskykymittarit
Yuqiuge Hao | yugiuge.hao(at)univaasa.fi | yhteystiedot

Ansaintamallit
Vaiva Stanisauskaite | vstanisa(at)uva.fi | yhteystiedot