Kysymyslista

MIHIN SOPII?

 • Uusien ideoiden generointi varioimalla olemassa olevia ideoita tai tietoa.
 • Ideat on voitu kehittää työpajan aikaisemmassa vaiheessa tai ne voivat pohjautua olemassa olevan palvelun kuvaukseen tai Palvelujen roadmapiin.

MIKÄ?

Osbornin kysymyslista joka vastaa SCAMPER-menetelmää. (Listan kysymykset ovat tässä eri järjestyksessä kun SCAMPER:issa).

 • Tämä menetelmä on lista kysymyksiä joiden kautta etsitään variaatioita käsillä oleviin (tunnettuihin) asioihin.

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

 • Kysymykset esitetään yksi kerrallaan työpajan osallistujille.
 • Osallistujat miettivät ideoita luomalla kysymyksen esittämiä variaatioita käsllä oleville asioille.

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

 • Menetelmän avulla tarkastellaan olemassa olevia asioita eri näkökulmista – jopa kyseenalaistamalla aikaisempi tieto.
Ohjeet:

1. Ensin määritellään / käydään läpi osallistujien kanssa, mihin ideaan / ongelmaan halutaan löytää lisää ideoita tai ratkaisuvaihtoehtoja

2. Käydään läpi kysymyslistaa yksi kerrallaan ja kirjataan ylös syntyvät ideat/ehdotukset. Kysymykset voi heijastaa seinälle yksi kerrallaan.

3. Voidaan heitellä ryhmässä ideoita vapaasti tai toimia niin, että jokainen vastaa vuorollaan yhdellä idealla (halutessaan voidaan hypätä osallistujan ohi mikäli hän ei keksi ideaa)

4. Kysymyksiä voidaan muokata, lisätä tai poistaa riippuen käsiteltävästä aiheesta.

Kysymyslista voi olla  seuraavanlainen:

1. Mihin muihin tarkoituksiin voidaan tarkasteltavaa ideaa käyttää joko sellaisenaan tai muunneltuna?

2. Miten sitä voidaan soveltaa? (mitä muuta tulee mieleen)

3. Voidaanko muuntaa toisenlaiseksi? (esim. merkitys, väri, koko, muoto..)

4. Mitä voidaan lisätä/suurentaa?

5. Mitä voidaan vähentää/pienentää?

6. Mikä/miten voidaan korvata toisella?

7. Mikä/miten voidaan järjestää uudelleen?

8. Miten kääntää ympäri? (takaperin, ylösalaisin, päälaelleen)

9. Miten voidaan yhdistää? (esim. ideat/osat keskenään)

10. Mitä voidaan poistaa? (esim. kun jokin komponentti maksaa liikaa, komponenttia ei tarvita, yksittäisiä komponentteja on liikaa kokonaisuudessa…)

Lähde: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=25658468

SCAMPER-kysymyslista on myös suomennettu muotoon ‘SKY JUMP‘:

 • S => Sovella tai Suurenna?
 • K => Korvaa?
 • Y => Yhdistä?
 • J => Järjestä uudelleen?
 • U => Uudista käyttötarkoitus?
 • M => Muunna?
 • P => Poista tai Pienennä?

Lähde: https://ideapakka.fi/blogi/perjantai-idea-scamper-tai-sky-jump/

SCAMPER-menetelmä on muunnelma kysymyslistasta, jolle on kehitetty lukuisia apukysymyksiä, kts. esim. https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_02.htm.