Omistus- ja käyttöoikeussopimukset

Omistus- ja käyttöoikeussopimukset yhteistyöhankkeissa

Useiden yritysten välisissä yhteistyöprojekteissa keksinnön omistaa pääsääntöisesti ko. keksinnön tehnyt osapuoli. Tämän vuoksi yhteisesissä työpajoissa on tärkeää dokumentoida kuka teki keksinnön tai esitti muun hyödynnettävän idean.

Keksinnön tai idean omistuksesta ja hyödyntämisestä voidaan sopia monilla tavoin. Sopimus tulisi tehdä ennen Co-ProtoLab työpajan aloittamista, jotta kaikki osallistujat ovat tietoisia näistä yhteisistä ‘pelisäännöistä’.

Mahdollisia vaihtoehtoja sopimuksella määriteltävälle oikeuksien omistajuudelle ovat esimerkiksi:

  • Työn kustantava osapuoli saa kaikki oikeudet kehitystyön tuloksiin
  • Työn kustantava osapuoli saa käyttöoikeuden kehitystyön tuloksiin ja aineettomat oikeudet säilyvät kehitystyön tekijällä
  • Oikeudet jaetaan sillä perusteella, kenen tuotteen tai palvelun kehittämisestä on kyse. Jos kehitetty tuote on kustantavan osapuolen, kaikki oikeudet saattavat siirtyä sille. Oikeudet voivat säilyä tavaran tai palvelun toimittajalla, kun tuote on toimittajan.
  • Yhteistyön tulosten omistusoikeuden voidaan myös määritellä syntyvän esimerkiksi sille osapuolelle, jonka tausta-aineistoa tuloksen saavuttamiseksi on hyödynnetty.
  • Jos tuloksen syntymiseen on osallistunut olennaisesti useampi taho, tulos voidaan sopia omistettavan yhdessä kaikkien osapuolten kesken.

Lähde: Päällysaho S. & Kuusisto J. (2006). Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä. Tekes, Helsinki.