Attribute Listning

MIHIN SOPII?

  • Uusien ideoiden kehittämiseen.

MIKÄ?

  • Työkalu jolla ideoidaan uusia tuote/palvelu/prosessi ratkaisuja yhdistelemällä komponentteja.

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

  • Lähtökohtana on jokin olemassaoleva tuote/palvelu/prosessi ja kehittämisaihe.
  • Attribute Listning on työkalu jolla eritellään olemassaoleva tuote/palvelu/prosessi komponentteihin. Mietitään vaihtoetoja näille komponenteille. Kootaan uusia ratkaisuja yhdistelemällä komponentteja.
  • Apuvälineenä käytetään muita ideagenerointimenetelmiä kuten Brainstorming.

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

  • Työkalulla saadaan generoituja vaihtoehtoisia toteutuksia olemassaolevan tuotteen/palvelun/prosessin pohjalta.

 

Ohjeet

1. Muodostetaan noin 5 hengen ryhmä.

2. Määritetään aiheena olevan tuotteen, palvelun tai prosessin välttämättömät ja vaaditut ominaisuudet.

3. Kyseenalaistetaan edellisen kohdan välttämättömät ominaisuudet -> tarvitaanko niitä todella vai onko niille olemassa vaihtoehtoja?

4. Jaetaan käsiteltävä palvelu/prosessi/tuote pienempiin osiin.

5. Piirretään taulukko, jonka sarakkeiden otsikkoina ovat edellisessä kohdassa tunnisteut osat (voidaan valita 4-8 tärkeintä osaa).

6. Käytetään erilaisia ideointityökaluja (esim. Brainstorming) ja keksitään jokaiseen sarakkeeseen useita erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja kullekin komponentille.

7. Yhdistetään eri sarakkeiden komponentteja satunnaisesti tai jollakin logiikalla, jolloin saadaan uusia ideoita.

8. Keskustellaan ja arvioidaan ovatko muodostetut ideat käyttökelpoisia.

9. Lopuksi valitaan parhaimmat ideat.

 

Lähde: https://wiki.eduuni.fi/display/tutSuunnittelijanSalkku/Attribute+Listing