Tekninen suojaaminen

Tekniset suojauskeinot ovat sopivia lähinnä teknisille ideoille tai keksinnöille. Tekninen suojaaminen tarkoittaa että suojattava idea esitetään muodossa joka on suojattavissa teknisin keinoin, kuten esim. salakirjoituksella, ohjelmakoodin ymmärrettävyyden heikentämisellä (code obfuscation) tai suojausavaimilla.

MITEN haetaan suojaa teknisin keinoin?

Tekninen suojaaminen voi tarkoittaa esim. idean ilmentämistä algoritmissa osana tietokoneohjelmaa joka näykyy asiakkaille suljettuna “mustana laatikkona”. Asiakas näkee vain sisään syötetyn ja ulostulevan muokatun datan, eikä sitä miten dataa prosessoidaan ideaan pohjautuvalla tavalla.

Lähde: Päällysaho S. & Kuusisto J. (2006). Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä. Tekes, Helsinki.