Edellytykset palveluideointiin

Edellytysten luonti palveluideointiin

  • Organisaatio voi luoda edellytyksiä ideoiden synnylle kiinnittämällä huomiota suotuisan innovaatioympäristön luomiseen.
  • Oheisten työkalujen avulla organisaatiota voidaan virittää innovaatioiden synnylle suotuisaan suuntaan ja sitä kautta luoda niille hedelmällinen maaperä.

Uusien palvelujen ideointiprosessin ensimmäisen vaiheen työkaluja ovat: