Tavoitekartoitus

Ideointityökalu: tavoitekartoitus

MIHIN SOPII?

  • Soveltuu uuden palvelun kehittämiseen
  • Soveltuu olemassa oleva palvelun kehittämiseen
  • Soveltuu ryhmässä käytettäväksi menetelmäksi (osallistujat samasta organisaatiosta)
  • Soveltuu ryhmässä käytettäväksi menetelmäksi (osa osallistujista on yhteistyökumppaneita)
  • Virtuaaliympäristön hyödyntäminen on kaukana, mutta työkalu luo pohjaa ympäristön käytölle.

MIKÄ?

  • Työkalun tarkoituksena on ennen palvelunkehittämisprojektin aloittamista helpottaa kehittämiskohteen määrittelyssä kartoittamalla uudistuksen tavoitteet toivottavina lopputuloksina

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

  • Kartoitetaan vaatimukset sekä projektin päämäärälle että palvelulle, niin että palvelun käyttäjän kannalta toivottava lopputulos saavutetaan
  • Lue ohjeet Tavoitekartoituksen tekemiseen täältä.

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

  • Tavoitekartoitus-työkalu auttaa pääsemään yhteisymmärrykseen siitä mitä asian eteen voidaan ja pitää tehdä.