Salassapitosopimus

Kun CoProtoLab työpajoihin kutsutaan yrityksen ulkopuolisia henkilöitä, voidaan päätyä tilanteeseen jossa heille esitellään yrityksen salaista tai luottamuksellista tietoa jota käytetään syötteenä työpajatyöskentelyyn.

Salassapitosopimuksilla turvataan ideoiden, liikesalaisuuksien ja luottamuksellisen tiedon ja materiaalin säilyminen salaisena. Työsopimuslaissa säädetään työntekijän salassapitovelvollisuudesta, joka päättyy samalla kun työsuhde mikäli erillistä sopimusta ei tehdä salassapitovelvollisuudesta.

Salassapitosopimus tulee tehdä myös silloin kun yrityksen ulkopuolisten käyttöön annetaan luottamuksellista tietoa, esim. CoProtoLab työpajan aikana.

Salassapitosopimuksissa tulee määritellä muun muassa:

  • mitkä jaetut tiedot ovat luottamuksellisia (ja mitkä eivät ole) – lähtökohtaisesti voidaan määritellä että kaikki työpajan aikana esiteltävät tiedot ovat salassapidettäviä
  • miten tietoja voi sallitusti käyttää
  • miten kauan salassapitovelvollisuus kestää
  • mitä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta seuraa.
Lähde: Päällysaho S. & Kuusisto J. (2006). Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä. Tekes, Helsinki.