Salassapito

Jossain tilanteissa yritys ei heti tunnista käyttöä idealle tai keksinnölle. Tällöin on yksi keino suojata idea tai keksintö on pitää se salaisena. Pääsy tietoon (idea, keksintö) siis rajoitetaan yrityksen sisällä ja ulkopuolisilta. Henkilöt joilla on pääsy tietoon ovat salassapitosopimuksen sitomia.

Liikesalaisuuslaki voi tarjota lisäsuojaa salassapidetylle tiedolle.

MITEN haetaan suojaa salassapidolla

Salassapito voidaan toteuttaa niin, että idea tai keksintö kuvataan päivätyssä (suljetussa) kirjeessä ja dokumentti arkistoidaan turvallisesti. Salassapito on kuitenkin vain väliaikainen suojausratkaisu, sillä sen riskinä on että kilpailija saattaa ajan kuluessa keksiä saman idean ja suojata sen itselleen. Tämän vuoksi salassapidetyt ideat ja keksinnöt tulee tietyn ajan jälkeen arvioida yrityksessä uudelleen, että löytyykö niille käyttöä uudessa tilanteessa vai jatketaanko salassapitoa vai julkaistaanko idea.