Tiedon kartoitus

“Mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä?”

MIHIN SOPII?

  • Soveltuu uuden palvelun kehittämiseen
  • Soveltuu olemassa oleva palvelun kehittämiseen
  • Soveltuu ryhmässä käytettäväksi menetelmäksi (osallistujat samasta organisaatiosta)
  • Virtuaaliympäristön hyödyntäminen on kaukana, mutta työkalu luo pohjaa ympäristö käytölle.

MIKÄ?

  • Työkalu soveltuu yhteissuunnittelun alkuun, kun tiedetään kehityskohde ja mitä haasteita halutaan ratkaista.
  • Työkalu keskittyy ottamaan selkoa siitä, mitä aiheesta valmiiksi tiedetään ja miltä osin tarvitaan lisää tietoa.

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

  • Työkalu kannustaa ottamaan selvää yksityiskohdista, joita ei vielä tiedetä ja edelleen etsimään vastauksia olemassa olevista ratkaisuista.
  • Työkalu jatkaa tiedon käsittelyä kohti mahdollisuuden rajausta, jolla luodaan ideoinnille hyvä lähtökohta.