Arvolupauskanvas

MIHIN SOPII?

 • Soveltuu uuden palvelun kehittämiseen
 • Soveltuu olemassa oleva palvelun jatkokehittämiseen
 • Soveltuu yksin käytettäväksi
 • Virtuaaliympäristön hyödyntäminen on kaukana

MIKÄ?

 • Arvolupauskanvas auttaa määrittelemään kehitettävän palvelun arvolupauksen käyttäjälle.
 • Arvolupauskanvas on Lassi A. Liikasen (Fourkind Ltd.) kuvaama työkalu.

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

 • Työkalun tarkoituksena on ennen palvelunkehittämisprojektin aloittamista avustaa kehittämiskohteen määrittelyä palveun tulevan arvolupauksen kautta

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

 • Työkalua käytetään tunnistamaan palvelun keskeinen arvo sen käyttäjälle.

MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN?

 • Arvolupauskanvas ladataan ja tulostetaan A3-kokoiselle paperille.
 • Kanvaasin lohkoihin on sisällytetty jaottelu käyttäjä- ja palvelunäkökulmiin. Nämä kohdat täytetään vasemmalta oikealle.
 • Käyttäjänäkökulman osa-alueet ovat:

1) Tarpeet ja halut;
2) Tavoitteet ja päämäärät;
3) Ongelmat ja huolet.

 • Palvelunäkökulman osa-alueet ovat:

1) Ratkaisut käyttäjän tarpeisiin vastaamiseen (‘Gain Creators’)
2) Palvelun / tuotteen ominaisuudet joilla asiakas saa tavoitteensa ja päämäränsä toteutettua
3) Hyödyt, jotka ominaisuudet tuottavat ongelman ratkaisun ohella käyttäjälle ja täten lisäävät palvelun haluttavuutta; Esimerkiksi: mitä käyttäjän huolia palvelu vähentää (‘Pain Relievers’)

 • Lataa Arvolupauskanvas tulostettavaksi täältä

https://miro.medium.com/max/2272/1*AuTy_26SzodROFbet7tTog.png

Lähde

https://medium.com/value-stream-design/value-proposition-canvas-suomeksi-f102e6c61873