Tekijänoikeus: luettelo- ja tietokantasuoja

MIKÄ on tekijänoikeus?

Tekijänoikeus suojaa itsenäisiä ja omaperäisiä teoksia. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti, kun teos on luotu.

MITÄ voidaan suojata tekijänoikeudella?

Tekijänoikeus suojaa teoksia. Tekijänoikeuden suoja ulottuu ilmaukseen. Tekijänoikeus ei suojaa ideoita, prosesseja tai menetelmiä.

Tietokoneohjelmat: Tietokoneohjelman tekijänoikeudellinen suoja edellyttää, että ohjelma saavuttaa omaperäisyydessä ja luovuudessa saavuttaa tekijänoikeudelle asetettava vähimmäistason eli teoskynnyksen. Tällöin suoja ohjemalle syntyy automaattisesti. Tekijänoikeus suojaa tietokoneohjelman esiintymismuodon muttei ohjelman sisältöä. Tekijänoikeudellinen suoja ei suojaa jäljittelyltä ohjelman perusperiaatteita, ideoita, käyttöliittymää jne, vaan ne tulee pyrkiä suojaamaan muilla keinoin (esim. tietyissä rajoissa käyttöliittymälle voidaan hakea mallisuojaa). [2]

Luettelo- ja tietokantasuoja: Tekijänoikeuslaissa on säädetty luettelon- ja tietokannan tekijänoikeussuojasta. Säännös suojaa luetteloa, jossa on yhdistetty suuri määrä tietoa sekä tietokantaa, jonka valmistaminen on edellyttänyt huomattavaa taloudellista panostusta. Suojan saamisen edellytys on luettelon tai tietokannan tietojen suuri määrä tai niiden kokoamiseen käytettyjen resurssien huomattavuus. [3]

Luettelo- ja tietokantasuojaa annetaan niiden valmistajalle eli taholle (kuten yritykselle), jonka aloitteesta ja taloudellisella panoksella luettelo tai tietokanta tehdään. [3]

MITEN haetaan tekijänoikeussuojaa?

Tekijänoikeuden saa henkilö, joka teoksen on tehnyt. Yhteisteoksissa oikeus kuuluu kaikille tekijöille, jolloin teoksen hyväksikäyttöön on saatava suostumus kaikilta tekijöiltä.

Suomessa tekijänoikeuden saa automaattisesti eikä rekisteröintiä tarvita. Tekijänoikeuden teokseen voi kuitenkin ilmaista Copyright-merkillä, tekijöiden nimillä ja vuosiluvulla. Joissain maissa teoksen tekijänoikeus voidaan rekisteröidä, esim. Yhdysvalloissa (United States Copyright Office).

Tekijänoikeuslain mukaan työsuhteessa tehtyjen tietokoneohjelmien tekijänoikeus kuuluu työnantajalle. Muiden työsuhteessa tehtyjen teosten osalta tekijänoikeus kuuluu lähtökohtaisesti työntekijälle itselleen, ellei muuta ole sovittu oikeuksiensiirtosopimuksella.

Lähteet:

[1] Päällysaho S. & Kuusisto J. (2006). Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä. Tekes, Helsinki.

[2] https://www.leitzinger.fi/fi/ipr-infoa/patentit/tietokoneohjelmat

[3] https://wiki.aalto.fi/display/copyright/9.2+Luettelo-+ja+tietokantasuoja