Nelikenttäanalyysi

MIHIN SOPII?

 • Soveltuu uusien palveluiden kehittämiseen
 • Soveltuu olemassa olevien palveluiden kehittämiseen
 • Soveltuu yksin käytettäväksi menetelmäksi
 • Soveltuu ryhmässä käytettäväksi (osallistujat ovat yrityksen sisältä)
 • Virtuaaliympäristön hyödyntäminen: Sitten kun menetelmä on johtanut konkreettisen palveluidean syntymiseen

MIKÄ?

 • Nelikenttäanalyysin (SWOT) avulla analysoidaan palveluideakonseptin nykyisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia.

MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

 • Nelikenttäanalyysillä (SWOT) analysoidaan olemassa olevan tai uuden palveluideakonseptin tilaa ja toimintaa määrittämällä yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet, sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat.
 • Vahvuudet ovat niitä toimenpiteitä tai resursseja, joita yritys pystyy hyödyntämään. Heikkoudet puolestaan ovat tekijöitä, joita yrityksen täytyy parantaa pystyäkseen toimimaan tehokkaasti.
 • Katso SWOT-lomake täältä
 • Lue ohjeet analyysin suorittamiseen täältä

MITKÄ OVAT HYÖDYT?

 • Nelikenttäruudukon avulla yritys pystyy vaivattomasti arvioimaan omaa toimintaansa.

swot.jpg

Lähde: https://www.pk-rh.fi/tools/swot.html