1.2.1.1.2 Tekniikoita

Brainstorming-tekniikoita:

 

1. Lämmittely-brainstorming

 

Tämä harjoitus on hauska ja nopea. Se orientoi osallistujat oikeaan mielentilaan ideointia varten.
Osallistujat jaetaan pareihin. Aiheeksi keksitään jotain innostavaa, kuten “Miten voisimme pitää vapaapäivän joka maanantai?”. Ensimmäisellä kierroksella henkilö A keksii mahdollisimman monta ratkaisua jotka henkilö B puolestaan tyrmää keksimällä miksi ne eivät toimisi. Toisella kierroksella osat vaihtuvat, mutta tällä kertaa A innostuu B:n ehdotuksista ja keksii millaisia lisämahdollisuuksia ne toisivat. Lopuksi keskustellaan ryhmässä miten erilaiset lähestymistavat vaikuttivat ideointiin.

 

2. Ideakartta

 

Tätä tekniikkaa voi kokeilla etenkin jos osallistujat pelkäävät esittää lennokkaita ideoita. Tässä harjoituksessa se on mahdollista tehdä anonyymisti.
Osallistujat ideoivat aluksi itsenäisesti muutamia ideoita yksittäisille paperilapuille näyttämättä niitä muille. Harjoituksen vetäjä kerää laput ja sekoittaa ne. Tämän jälkeen ideat liimataan miellekarttamaisesti niin, että asioita ryhmitellään, yhdistellään ja johdetaan. Lopputuloksena voi olla uusia ideoita assosiaatioiden tuloksena.

 

3. Ristiinpölytys

 

Tämän harjoituksen ideana on rakentaa muiden ideoita, mikä saattaa johtaa yllättäviin lopputuloksiin. Metodi estää yhden ryhmänjäsenen dominointia.
Osallistujat istuvat ringissä. Jokainen kirjoittaa yhden ideansa paperi- arkille. Tämän jälkeen paperit ojennetaan kunkin oikealla puolella istuvalle ryhmänjäsenelle. Seuraava henkilö lisää jotain edelliseen liittyen ja antaa paperin taas oikeanpuoleiselle vierustoverilleen. Tätä jatketaan kunnes ideat ovat kulkeneet täyden ringin.

 

4. Idea-remix

 

Tämän tekniikan tarkoituksena on johtaa muiden ideoista uusia, parempia versioita. Yksi sen eduista on, että kaikkien äänet tulevat kuulluksi.
Osallistujia pyydetään kirjoittamaan yksi idea paperiarkille. Sen jälkeen paperit vaihdetaan sattumanvaraisesti muiden osallistujien kesken. Seuraava henkilö keksii valmiin idean pohjalta uuden, joka parantaa edellistä. Tätä jatketaan muutaman kierroksen ajan.

 

5. Questorming

 

Questorming toimii perinteisen brainstormingin periaatteilla sillä erotuksella, että ratkaisuideoiden sijaan pyritään generoimaan kysymyksiä. Tarkoituksena on määritellä parhaat mahdolliset kysymykset (ns. metakysymykset) ongelman ratkaisemiseksi.

Osallistujille kerrotaan ongelma, johon ratkaisua haetaan. He ideoivat ongelmaan liittyviä kysymyksiä Post-it -lapuille, jotka liimataan muitten näkyville. Lopulta kysymyksistä rajataan parhaat, joihin lähdetään ideoimaan vastauksia.

 

6.  Hatun Menetelmä

Tämä Edward De Bonon kehittelemä menetelmä auttaa irtautumaan sosiaalisista rooleista. Se hyödyntää roolileikkiä erilaisten näkökulmien omaksumisen apuna. Tekniikan hallinta vaatii hieman harjoitusta ja sääntöihin perehtymistä. Tarkemmat ohjeet löydät täältä. Osallistujia kehotetaan omaksumaan tietty näkökulma, jota kuvataan tietynvärisellä hatulla (hattujen sijaan voi tosin käyttää myös silmälaseja tai vaikka erivärisiä Post-it -lappuja). Tämä voidaan tehdä niin että jokainen ryhmänjäsen katsoo asioita eri näkökulmasta tai vaihtoehtoisesti niin että kaikki omaksuvat yhtä aikaa saman katsontakannan.

 

Hattujen värit ja niiden merkitykset:

  • Valkoinen: täysin objektiivinen, faktoihin perustuva näkökulma
  • Punainen: “mutu”, antaa luvan tunnepohjaiseen reagointiin
  • Musta: looginen, kritisoi ja pyrkii kertomaan miksi idea ei toimi
  • Keltainen: optimistinen, haluaa löytää kaikesta jotain positiivista
  • Vihreä: luova, kyseenalaistaa rajoitteet, pyrkii erilaiseen ajatteluun
  • Sininen: johtaa harjoitusta, kertoo mitä hattua seuraavaksi kokeillaan

 

 

 

Lähteet

https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf

 

Palvelumuotoilu, mitä tuo hypetys tarkoittaa?

https://info.orchideainnovations.com/innovaatio-blogi/orchidea-brainstorming-kaksi-kertaa-tehokkaampi-ja-parempi-aivoriihi